anhnen_1.jpg

HỆ THỐNG LMS (DOKEOS)

Hệ thống E-learning hiện hành (https://lms.ctu.edu.vn/): Đăng nhập bằng TÀI KHOẢN SỬ DỤNG MÁY TÍNH (tài khoản đăng ký môn học-đối với sinh viên và tài khoản nhập điểm-đối với cán bộ)

Lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống mới, Quý Thầy/Cô và các bạn nhấp chọn "My Profile" để chọn NGÔN NGỮ và nhập ĐỊA CHỈ EMAIL (do Trường cấp). Địa chỉ email  này dùng trong việc liên hệ/giao tiếp trong hệ thống LMS.

Xin liên hệ với chúng tôi: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng.
Tel: 3831530 - 8358 hoặc email:
thanhdien@ctu.edu.vn